Der Hexenhammer

Fyldig introduktion (s.1-119), litteraturhenvisninger (s.799-835), og register (s.836-864).